usługi księgowe

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę księgową.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności formalnej i merytorycznej,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7),
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie w zależności od uzgodnień ze Zleceniodawcą.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • sporządzamy plany amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do urzędu skarbowego.

Biuro Rachunkowe NOVITAS Sp. z o.o.

44-100 Gliwice,
ul. Górnych Wałów 26
Nr certyfikatu: 48877/2011
biuro@brnovitas.pl
tel.: 603 098 877, 509 833 259
 • usługi księgowe +

  usługi księgowe

  Oferujemy Państwu kompleksową obsługę księgową.

  więcej…
 • usługi kadrowo-płacowe +

  usługi kadrowo-płacowe

  Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

  więcej…
 • usługi dodatkowe +

  usługi dodatkowe

  Dodatkowo oferujemy Państwu pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy.

  więcej…
 • 1